domena nie została opłacona na kolejny okres

the domain was not paid for the next period